Wij

Sebastian Ropers (1974): Mijn vakgebied, het ontwikkelen, is doorspekt van adagia. We moeten scherp sturen, open communiceren, accountable zijn, risico’s managen en kansen pakken. Allemaal prima, maar wat gaan we nou eigenlijk doen? Ik geloof dat de kansen altijd liggen in de samenwerking. Vrijwel alle bedrijven en portefeuillehouders hebben projecten en wensen die niet worden omgezet omdat de opgave op zich niet rendabel blijkt. Het samen ontwikkelen met andere partijen levert bij gelijklopende belangen meestal wel een sluitende businesscase op. Daarom werk ik eraan de belangen van de partijen gelijk te schakelen om te komen tot één gezamenlijke oplossingsrichting. Heel simpel eigenlijk. Een tweede geloof ligt voor mij in het technisch en inhoudelijk begrijpen van je eigen en andermans werkveld. Ik wil weten wat de juridische implicaties van ingrepen zijn, wat de constructieve consequenties van ruimtelijk ingrepen zijn en hoe de kostenposten varieren per variant. Net zo als ik wil weten hoe het politieke spanningsveld ligt en welke persoonlijke ambities de teamleden hebben. Meer weten maakt beslissingen duurzaam omdat je het risico van ongewenste verrassingen vermindert. Daarnaast kweekt kennis en interesse vertrouwen bij partijen dat hun belangen ook een plek krijgen in het ontwikkelingsvoorstel. Zo probeer ik prettig werken tot uitvoering te brengen. Tot nu toe met succes.


Bart Peters (1970): Ik verenig realisme met idealisme. De waarde van het project staat voor mij centraal. Bedrijfs- en sociaaleconomische waarde. Waarde voor de klant, voor de klanten van de klant, voor de omgeving van het project, voor de gemeenschap waar het zich afspeelt. Gebouwen bouwen en verbouwen is spannend. Het tastbare resultaat inspireert. Één gebouw met een aantrekkelijke invulling kan een hele wijk in de lift brengen. Ik ben bedrijfseconoom met ruim 15 jaar ervaring in projectontwikkeling. Ik realiseer projecten vanuit een generalistische aanpak, met bijzondere aandacht voor financiering, ontwerp en programmering. Ik bemoei me overal tegenaan dat van belang is voor het slagen van het project en het creëren van waarde. Dat werkt.