Samen Ondernemen Amsterdam

De Stichting Samen Ondernemen is opgericht om gebouwen te ontwikkelen en te beheren op basis van wederkerigheid.

Met de ondernemers, instellingen en bewonersorganisaties die zich vestigen in het eerste gebouw, de voormalige Ru Paréschool, worden huurovereenkomsten gesloten waarin is vastgelegd wat de betreffende partij zal gaan betekenen voor zijn medehuurders. Werknaam is één van de oprichters van de stichting, en is verantwoordelijk voor de financiering en subsidiëring, planontwikkeling en verhuur. Het eerste gebouw dat op deze grondslag wordt geëxploiteerd, wordt in 2014 getransformeerd en opgeleverd.