Pampushaven

In 2006 krijgt het voornemen Almere en Amsterdam naar elkaar toe te laten groeien gestalte. Daarbij ontstaat de wens om drijvende nederzettingen te ontwikkelen in de Almeerse Pampushaven. Een groot deel van de bouwopgave ligt in een maritieme omgeving, het Markermeer.

Woningbouwcorporatie Stadgenoot heeft een groeiambitie in Almere en wil graag voortrekker zijn in innovatieve stedelijke ontwikkelingen. Met de almeerse wethouder Ruimtelijke Ordening Adri Duivesteijn wordt besloten tot het vervaardigen van een haalbaarheidsonderzoek voor een drijvende nederzetting in Pampushaven. Doelstelling van opdrachtgever Stadgenoot is positie te verwerven als 5e woningbouwcorporatie van Almere. Bouwen in een waterrijke omgeving kan behoorlijk ingewikkeld zijn, zo blijkt na Werknaams eerste scan. Niet alleen de techniek van het drijvende wonen. Maar wie verzekert een drijvende woning? Hoe om te gaan met brandveiligheidseisen en externe veiligheid? Of meer praktisch: hoe maakt men drijvende caissons? Wat zijn de kosten en hoe zijn deze financierbaar? Wat is de afschrijvingstermijn van drijvend vastgoed? Eerdere studies van andere partijen leiden tot plannen die veel weg hebben van een drijvende nieuwbouwwijk. Doel van deze opdracht is een bebouwingswijze te ontwikkelen die leidt tot een organisch gegroeide nederzetting. Stedebouwkundig bureau MVRDV zet dit idee om in beelden die een breed publiek moeten overtuigen. Het voorstel kent brede steun onder de bevolking en de politiek en bewijst de kaliteit van opdrachtgever Stadgenoot. De woningbouwcorporatie wordt daarop in 2008 door Adri Duivesteijn toegelaten als 5e corporatie van Almere