Labs55

Toen we de plannen voor de Lulofstraat 55 voor het eerst zagen wisten we dat het niet goed zat. Op papier was het voor elkaar: er lag een Voorlopig Ontwerp, de planning zou volgens alle berekeningen wel uitkomen en met een onderliggende subsidie van ca. 1.5M€ was de businesscase wel rond te rekenen. En toch, op deze manier zou het niet goed komen. Tijd om het roer om te gooien!

Want de essentiele vragen waren niet gesteld: hoe zet je in een keer 7.000m² bedrijfs- en kantoorruimte af op een oud bedrijventerrein in Den Haag? Wie is de doelgroep en hoe versterkt deze het economische klimaat van Den Haag? Hoe scheppen we een gezamenlijke identiteit met voldoende ruimte voor individuele expressie? Dat soort zaken. Daarnaast waren de aannames betreffende de planning en huurniveau’s nogal optimistisch. Al met al, het was een risicovol project. Wij hebben contact gezocht met de gemeentelijke afdeling vastgoedmanagement. Gezamenlijk hebben we gewerkt aan een exploitatieplan met branding, verhuurconcept en marketingcampagne. Door naast het architectenbureau AAArchitecten ook ontwerpbureau Ontwerpwerk bij de opgave te betrekken ontstond er een nieuwe dynamiek in het ontwerpproces. De nadruk verschoof van een architectonisch plan naar een geintegreerd structuur- en interieurdesign. Beide bureau’s leverden daarmee sleutels voor een succesvolle explitatie. Door het betrekken van een zeer ervaren projectmanager bouw, Rein Laurijssen, is het uitvoeringsproces van deze opgave perfect vormgegeven. Na 12 maanden was het gebouw voor 90% verhuurd. En de huurders, die hebben zich met de inrichting van hun bedrijfsunits georienteerd aan de LabS55-stijl. Google het zelf maar!