Grootlab Overhoeks

Er waren vele redenen om het het voormalige Shell Grootlab te slopen: de mobiele verontreiniging onder het gebouw, de ‘niet marktconforme’ plattegronden, de onmogelijkheid van een parkeergarage in het souterrain. Na vijf jaar studie door Shell, de gemeente Amsterdam en ING was de conclusie: behoud de gevel, sloop de rest.

Werknaam kreeg de opdracht van ING en Ymere om er een modern kantoorgebouw van te maken. Dat ging wel lukken, maar sloop konden we niet over ons hart verkrijgen. Architect Liesbeth van der Pol gelukkig ook niet. Desondanks werkten we een sloop- en een behoud-variant zorgvuldig uit. We vonden een goedkope oplossing om de grond te saneren tussen de houten palen door. We transformeerden het woud van kolommen naar een veld van spannende werkplekken. Het parkeren loste zich op buiten het gebouw. De houten palen bleken zich in de loop van de jaren zo verdicht te hebben dat de fundering een extra bouwlaag verdroeg zonder constructieve ingrepen. En de behoud-variant bleek een extra kwaliteit op te leveren: een lager risicoprofiel en gemakkelijke fasering. Het directiebesluit tot behoud was al door ING en Ymere genomen. Behoud van het gebouw bleek haalbaar. En toen stapte ING uit het vastgoed. De gemeente Amsterdam, opnieuw eigenaar, is intussen verguld met het behoud van het gebouw. Nieuwe programma: een kantoor, een hotel/restaurant, een gymnasium. We hebben nooit aan dit gebouw getwijfeld.