Fokker Terminal

De gebiedsontwikkeling van de Binckhorst was al een heel eind op weg: er lag een Masterplan van architectenbureau OMA voor, het projectbureau was ingericht en de gemeente Den Haag had al grondposities verworven. En toen kwam de crisis. De plannen gingen in de prullebak. De grondposities bleven over, en met hen de balansposten.

Laten we het vooraf melden: de Fokker Terminal is een doorslaand succes. We hebben het schoolgebouw getransformeerd tot een evenementenhal. De ontwikkeling heeft het resultaat opgeleverd wat we wilden: honderdduizenden bezoekers, waaronder premiers, ministers, Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, Hillary Clinton en heel veel beslissers uit het bedrijfsleven. Het begon allemaal wat mistroostiger: de voormalige MTS Luchtvaartnijverheid zou afgebroken worden. Werknaam werd door de gemeente benaderd: of we perspectief zagen? Potentie was er te over, alleen geen tijd. Er lag een D2 subsidie in het verschiet onder de voorwaarde van oplevering binnen 7 maanden. We hebben alle conventionele ontwikkelingsmechanismen verlaten. En het ging wonderwel! Er vormden zich simultaan werkende teams, die dagelijks met elkeaar afstemden. Zo werd er van tevoren nagedacht over exploitatie, beheer, verdere ontwikkeling en haalbaarheid van het tijdspad. Resultaat is een zeer marktconform, goed bruikbare evenementenhal met dat, wat je niet zo makkelijk kunt kopen: authenticiteit. Was het op tijd klaar? Nee! Het is nog niet klaar. Doordat de Fokker Terminal zo een doorslaand succes geworden, blijft de gemeente doorontwikkelen. Net zoals bij de oorspronkelijke plannen voor de Binckhorst.