Caballerofabriek Fase II

De Caballerofabriek staat in de Binckhorst. Een gebied dat, als je een beetje uitzoomt, in het hart van de regio Haaglanden ligt. De Caballerofabriek heeft een zee van ruimte, ligging aan het water en is een authentiek gebouw. Kwaliteiten genoeg, en toch werd het niet zo ervaren. Het gebouw zou worden gesloopt.

We hebben het genoegen gehad om aan de 2e fase te mogen werken, vanuit een sterk concept, als gedelegeerd opdrachtgever voor de Gemeente Den Haag. Dat bood veel kansen om een 2.0-versie van de 1e fase te maken. Veel bedrijven uit de 1e fase zijn doorgestroomd naar de 2e fase. Multifunctionele ruimtes voor evenementen zijn toegevoegd, ondermeer in het voormalige Ketelhuis. Hierdoor worden nog meer mensen naar de Binckhorst getrokken. Het gebouw zit vol, de investering rendeert en de waarde van de omgeving groeit mee. De gemeente orienteert zich op verkoop van het gebouw, haar taak als aanjager zit erop. Dat toont aan dat we de doelstellingen hebben gehaald.