Busstation Eindhoven CS

Problemen met een lange tijdshorizon zijn lastig. Geen bestuurder die ermee zijn voordeel kan doen en de lange termijnen brengen veel onzekerheden met zich mee. Dus waarom nu werken aan een probleem dat zich pas later zal manifesteren?

Het antwoord is: omdat alle betrokken partijen heel blij zijn als iemand het stokje oppakt. Uiteindelijk wordt initiatief beloond, maar tot dan is de weg stenig. Zo ook in Eindhoven. Het station is volledig uit zijn voegen gegroeid en is het 5de transferpunt van Nederland. Daarom wordt het grootschalig verbouwd en is zo klaar voor de volgende 50 jaar. Het busstation is daarbij buiten beschouwing gebleven. De capaciteit van het busplatform is inmiddels ruim overschreden, met als gevolg stagnatie door filevorming. In 2009 is door opdrachtgever NS Stations een poging gewaagd deze situatie met een integraal project aan te pakken. Ontwikkelingspartner Rabobank trok de stekker eruit. Ondertussen ontstaan er steeds meer ruimteclaims en wordt een oplossing steeds ingewikkelder. We benaderden Kees Peters van Ingenieursbureau Movares. Er lagen kansen voor ruwweg hetzelfde project met minder kosten en minder complexiteit. De ideen zijn uitgewerkt tot een plan dat de start vormt voor een gezamenlijk verkenningstraject met de gemeente. Nu staat het project op de agenda. En wat is nou de winst? Voor het eerst is NS Station betrokken bij een ontwikkeling van een busstation en verbreedt daarmee zijn marktpositie. Geen slecht resultaat voor een kleine voorstudie.