Deze ontwikkeling is onmogelijk. Het is een slechte locatie. Er is geen politiek motief om dit project aan te pakken. We hebben geen programma. Het past niet in het vergunningentraject. We krijgen de financiering niet rond. Er is te weinig tijd. De opgave is te groot. Er is maatschappelijke weerstand. Het is een Rijksmonument. Het is deels verhuurd. Dit idee is niet nieuw. De boekwaarde is te hoog. Dat is al vaak geprobeerd. We kunnen er niets mee.
Wij wel.
Stationsontwikkeling Den Haag HS Laakhaven
Sinds 1974 studeert men al op het ontwikkelen van de Laakhavenzijde van den Haag HS. We hebben een consortium met opdrachtgever NS Stations, ProRail en de gemeente Den Haag gesmeed. Programma: een nieuw stationsgebouw en -tunnel, 800m² retail, een fietsenstalling met 2500 plekken.
Caballerofabriek Fase II
Het succes van de Caballerofabriek is voortgezet door een fase 2 ontwikkeling aan de bestaande structuur te koppelen. Om aan de subsidievoorwaarden te voldoen heeft Werknaam het lopende ontwikkelingsproces opgepakt, gestroomlijnd en versneld tot uitvoering gebracht.
Fokker Terminal
In de Binckhorst stond een vliegtuighangar die zou worden afgebroken. Werknaam heeft de locatie herbestemd tot evenementenhal. Resultaat: elke week drie congressen, events en Shoots. Aan aandacht geen gebrek meer. Van slooppand tot investeringslocatie in 7 maanden.
LabS55
Werknaam ontwikkelt binnen 11 maanden een exploitatieconcept, ontsluit met minimale middelen de 10.000m² bedrijfs- en kantoorruimte en introduceert sfeer en herkenbaarheid. Het pand is 10 maanden na oplevering voor 85% verhuurd.
Pampushaven
In 2007 krijgt het voornemen Almere en Amsterdam naar elkaar toe te laten groeien gestalte. De bouwopgave ligt in een maritieme omgeving. Woningbouwcorporatie Stadgenoot pakt de wens van wethouder Adri Duivesteijn op om een drijvende nederzetting te ontwikkelen in de Pampushaven.
Stationsgebouw Den Haag HS
Na een bewogen geschiedenis is Stationsgebouw den Haag HS toe aan duurzame vernieuwing. Het probleem was even simpel als complex: men geloofde niet in de potentie van het gebouw. We zijn blijven duwen totdat het ontwikkelingsproces is gaan rollen.
Stationsgebouw Geldermalsen
Soms is het een kwestie van timing: de renovatie van stationsgebouw Geldermalsen was onrendabel omdat de veiligheidsmaatregelen duurder zijn dan de bouwwerkzaamheden. Door een samenwerking tussen NS-Stations en ProRail in te leiden, vervallen deze kosten en is het project van start.
Grootlab Amsterdam
Er waren vele redenen om het het voormalige Shell Grootlab te slopen. Na vijf jaar studie door Shell, de gemeente Amsterdam en ING was de conclusie: behoud de gevel, sloop de rest.
Hestia Kinderopvang Amsterdam
De locatie in Amsterdam-Zuid is uitstekend voor het vlaggenschip van Hestia Kinderopvang. Een ondernemer met een krachtige visie. Toch was het financieel niet haalbaar en kwam het niet van de grond.
Eindhoven CS Busstation
De dagelijks 40.000 busreizigers van station Eindhoven hebben last van drukte, onveiligheid en onduidelijke routering. De vervoersvraag neemt verder toe dus niets doen is geen optie. Werknaam en Movares hebben een politiek, financieel en technisch haalbare oplossing voor dit probleem gevonden.
Samen Ondernemen Amsterdam
De Stichting Samen Ondernemen is opgericht om gebouwen te ontwikkelen en te beheren op basis van wederkerigheid.